Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı

Geleçek Sizinle Güvende

Burs & Bağış

Bu sayfa vakfımızın Burs, Online Burs, Burs Yönetmeliği ve Burs Listesini İçermektedir.

Vakfımızın

Bağış Çeşitleri

QNB FİNANS BANKASI

TR27 0011 1000 0000 0085 3616 71 TL

TR19 0011 1000 0000 0085 3775 29 EURO

TR63 0011 1000 0000 0085 3617 99 DOLAR

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ VAKFI

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ VAKFI

HALK BANKASI BEYAZIT ŞUBESİ

TR 14 0001 2001 5300 0016 1000 17 TL

TR 02 0001 2009 8200 0016 3410 53 TL

TR38 0001 2001 5300 0058 1000 03 EURO

TR65 0001 2001 5300 0058 1000 02/1530-58100002 DOLAR

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ VAKFI

Genel Bilgi Vakfımıza Resmi Senedimizin 14. maddesi çerçevesinde Menkul-Gayrimenkul maddi değeri olan haklar, Hisse Senetleri–Tahvil vs. bağışlanabilir. Bu bağışlar; Şartsız veya şartlı olarak yapılır. İlgili maddenin hükümleri doğrultusunda hareket edilerek Resmi Senedimizin 4. maddesinde yazılı amaçlarını gerçekleştirmede hassasiyetle değerlendirilir.  

Gayrimenkul Bağışları Vakfımızın Gayrimenkulleri 01.01.2012 tarihi itibariyle; 1- 27.05.1982 tarihinde bağışçı Adil MERTOĞLU tarafından bağışlanan Kumrulu Sokak No: 6 Cihangir-Taksim/İstanbul adresinde bulunan 40m² üzerinde 3 katlı yığma ev, bağışçının 2008 Temmuz ayında vefatı üzerine intifa hakkı da Vakfımıza geçmiştir. Birer oda ve mutfaktan oluşan bina zemin ve 3 kat olup, hepsinde kiracı vardır. 2- 20.09.1984 tarihinde bağışçı Müeyyet ÖZKÖK tarafından bağışlanan Kartaltepe Mah. Şükrü Kanatlı Sok. Tonja Apt. D: 9 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan 70m² daire de kiradadır. 3- 2005 yılında bağışçı Hikmet USAK tarafından Vakfımıza bağış olarak intikal eden İş Hanındaki hissemiz, gerekli yasal işlemler sonucunda 28.02.2006 tarihinde; Kasımpaşa Camii Kebir Dörtkuyu Cad. Üçler İş Hanı 5 odalı ikinci kat ve pasaj girişi 1 dükkan Vakfımıza devredilmiştir. 2011 yılı itibari ile hepsinde kiracı mevcuttur.

Nakdi Bağışlar Ayni/Şartlı/Şartsız Bağışlar Şartlı Bağışlar: Belli bir işin yapılması veya ileriye dönük harcamalar için yapılan bağışlar. Şartsız Bağışlar: Vakfın amacına veya özvarlığına katkı yapacak bağışlar. Ayni Bağışlar: Bir departman veya isim belirtilmeden fakülte hizmetlerinde kullanılması için verilen cihaz-mefruşat-araç-gereç-medikal veya benzeri malzemeler. Yapılan her türlü ayni ve nakdi bağış T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş ve ilgili mahkemece onanmış Resmi Senedimizin 18. maddesinin b şıkkında belirtilen; “Hiçbir hizmete dayanmadan yapılan şartlı ve şartsız bağışlar” hükmüne bağlı olarak doğrudan Vakıf banka hesabına veya Vakıf Merkezi muhasebe departmanına yapılmaktadır. Nakdi ve ayni bağış tutarları; Yönetim Kurulu kararı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınan numaraları kayıtlı 3 nüshalı kendinden kopyalı bağış makbuzlarına yazılır ve bir nüshası bağışçıya verilir. Bağışların (gelirlerin) tamamı aynı gün bankaya yatırılır. Vakıf merkezinde vezne yoktur. İş Bankası vezne olarak kullanılır ki bu durum gelen gelirin ve yapılan her türlü ödemenin takibini geriye dönük ve sağlıklı olarak yapılabilme imkânını vermektedir. Örneğin şartlı bağışlarla son yıllarda fakülte binalarının güçlendirilmesinden dolayı fiziki yapıları bozulan Hematoloji-Onkoloji-Nefroloji ile Gastroonkoloji, Kalp-Damar Cerrahisi ve Enfeksiyon’un bir bölümü çağdaş şekilde dizayn edilerek kısa sürede hastalara hizmet vermesi sağlanmıştır.

Online Başvuru

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ VAKFI BURS İSTEK FORMU

(Başbakanlık bursu dışında diğer Vakıf ve Derneklerden burs alanlara Vakıf bursu verilmeyecektir.)

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Burs İstek Formu indirmek için tıklayınız.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ MADDE
1- BURSUN GAYESİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Resmi Senedi amaçları doğrultusunda muhtaç, çalışkan, kabiliyetli Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde lisans, master ve doktora eğitimi yapanlara burs verilir.
MADDE 2- GENEL KAİDELER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı bursları karşılıksızdır.Yönetim Kurulu tarafından Vakıf gelirlerinden ayrılacak miktar ile Vakfa yapılacak burs taahütlerinden istifade ederek bur verilir.Vakıf Yönetim Kurulu, her yıl burs vereceği kişi sayısı ile vereceği Türk Lirasını tespit ederek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dahilin de duyurur.Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde eğitim gören yabancı ülkelere doktora, araştırma yapmak için gidenlere verilecek burslardan Türkiye’ye dönme garantisi istenir.
MADDE 3- BURSUN KAPSAMI Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde öğrenim gören lisans öğrencilerine,Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde öğrenim gören Yurtiçi ve Yurtdışında tıp alanını kapsayan Doktora, ihtisas, master gibi çalışmalar yapanlara.
MADDE 4- BURSUN MÜDDETİ Lisans eğitimi yapanlara 8 aylık olmak üzere 1 yıl için geçerlidir.Doktora bilimsel araştırma ve çalışma bursları asgari 3 ay ve azami 6 ayda bir çalışmaların neticeleri bir raporla alındıktan sonra bu müddetler tekrarlanabilir.
MADDE 5- BURSUN MİKTARI Burslar her ay veya 3 aylık birden ödenir.Burs miktarlarını Vakıf Yönetim Kurulunca her yıl yeniden tespit edilir.
MADDE 6- BURSUN ŞEKLİ Burslar karşılıksız olarak, Vakıf Yönetim Kurulunca veya belirlediği Yönetim Kurulu Üyesinin, Vakfın gayesine ve aradığı şartlara uygun gördüklerine verilir.
MADDE 7- BURSUN DUYURULMASI Her yıl Ekim ve Kasım aylarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne, burs verilecek kişi adedi ile tutarını bir yazı ile bildirir.Kontenjan dolmadığı takdirde Fakültenin belli yerlerine Vakıf Yönetimince ilan asılır.
MADDE 8- BURS VERİLECEK ÖĞRENCİYİ SEÇME ESASLARI Üniversiteye yeni girenlerden o yıla ait giriş puanının yüksek olması.Ara sınıflarda ise takıntılı ders durumu olmaması ve not ortalamasının %65’in altında bulunmaması1 adet fotoğrafla birlikte burs müracaat formunu doldurup imzalayanlar bunları Vakıf Müdürlüğüne verirler.Burs almaya hak kazananlar Vakıf Yönetim Kurulu veya görevlendirdiği üye tarafından Vakıf Müdürlüğü’ne bildirilir.Müracaat edip burs alamayanlar hiçbir hak iddia edemezler ancak daha sonraki dönemlerde tekrar müracaat edebilirler.
MADDE 9- BURSUN DEVAMI VE KESİLMESİ Sağlık durumu haricinde herhangi bir sebeple sınıfta kalan, öğretimine ara veren veya bırakan öğrencinin bursu otomatikman kesilir. Bu durumda öğrenci herhangi bir hak talebinde bulunamaz.Sağlık durumunda öğrenimini aksatanların durumuna raporlarına istinaden Vakıf Yönetimi karar verir.
MADDE 10- MÜRACAAT Vakıf Yönetim Merkezinde burs istek formu doldurularak Müdürlüğe verilir. Bu form 5 kişiden oluşan Öğretim Üyelerinin tarafından incelenir ve gerektiğinde öğrenci mülakatlarına çağırılarak değerlendirme yapılır. Bursiyer sayısı Vakfın maddi gücüne göre her yıl komisyon tarafından belirlenir.
S.NOADI SOYADI  
1ABDÜLKADİR İLYAS103RUMEYSA GENÇ
2AHMET ÇENBERLİ104SALİH ALPER GÜRSOY
3AHMET OKAN KARLIDAĞ105SEDA TUNÇ
4AHMET VAROĞLU 106SEMİH ÇÍNAR
5ALEYNA SULTAN SELÇUK107SENA NUR DEMİRCAN
6ALİ BAKIR108SENANUR YAZARLI
7ALİ KARABİÇEK109SEYFETTİN TOPAL
8ALPER TARI110SEYFİ AYTAÇ
9ATABERK KİTINUR111ŞEBNEM AKBAŞ
10ATALAY KÖRLÜ112ŞEVVAL DENİZ
11AYŞE KÜBRA DİLMEN113TARIK BERBEROĞLU
12AYŞE SÜZEN114TUĞÇE YILDIRIM
13AYŞEGÜL BULUT115TUĞÇE YILMAZ
14BAHAR TÜRK116UMEYR ÖZALP
15BENGÜSU TANRIVERDİ117UTKU KILIÇ
16BERKAY SEMİZ118UTKU ONAT KISA
17BETÜL BAYRAKTAR119YAKUP ENSARİ
18BETÜL ÖZDEMİR120YASİN BEZGİN
19BEYZA ECE YILDIRIM121YAVUZ SELİM  ATALAY
20BİLAL HÜSEYİN FIRAT122YUSUF EMRE AKGÜL
21BURAK DUDU123YUSUF KAAN BAYDAĞ
22BÜŞRA ERDEM124YUSUF TALHA KAYA
23CANAN KELEŞ125ZEYNEP ÇAĞLA ÇİL
24EDA AYATA126ZEYNEP ÇİDAM
25EGE UĞUR127ZEYNEP KELEŞ
26ELİF BOLAT128ZEYNEP MERT
27ELİF SILA GÜN129ZEYNEP SENİHA YILMAZ 
28ELİF SILA ÜNSAL130ZİLAN AKSUNGUR
29ELİF TAŞKIN131RÜMEYSA ÇATIK
30ELİF ZÜLEYHA KARSLI132EDANUR KALENDAR
31EMİN MERT AKÇA133BERKAY ÖNGÜR
32EMİNE ÇOŞKUN134IŞIL ÖRNEK 
33EMİR BURAK UYTUN135ABDULLAH  PALABIYIK
34EMİR EFE FİDAN136AHSEN SUDE YILDIRIM
35EMRAH TOPAÇ 137ALİ HOŞGEL
36ENES KILIÇ138ALİ BİLİCİ
37EREN ALİ CENGİZ139BARAN PARLAKYILDIZ
38ESMA BERRA GEYLANİ140BARIŞ MERT EKİNCİ
39ESRANUR ARSLAN141BARIŞ MERT 
40FATMA AYÇA BİŞKİN142BEDİRHAN KARAHAN
41FATMA SELİME TÜZÜN143BEGÜM KORKMAZ
42FERİT ULAŞ ÖZKAN144CEMRE OFLAZ
43FIRAT KIZILELMA145ÇAĞRI KÖROĞLU 
44FIRAT KÜTÜK146DOĞA NAZ AYASGİL
45FURKAN MATPAY147EKİM ARDA TAYLAN
46FURKAN SÖYLEMEZ148EKREM GÜZEL
47FURKAN ŞAHİN149EMİRHAN DİNLER
48GİZEM ZORLU150ENES FER
49GÜLSÜM RANA KOÇ151ENES DOĞAN
50GÜLSÜM VELİOĞLU152ENES KARACA
51GÜRMAN NAZLÍ153ENES EFDAL AKSU
52HALİL EMRE  GENÇDAL154EYÜPHAN ASLAN
53HALİLCAN ŞİMŞEK155FATMA İMRAN USLU
54HASAN UĞUR GÜMÜŞ156FEYZA CEYLAN
55HATİCE KÜBRA ATAMAN157GÖKHAN GÖKER
56HATİCE SAVUR158HALİL İBRAHİM ERGEN
57HİKMET AKA159HALİL İBRAHİM GÖKÇE
58HİLAL DOĞAN 160HANIM İLAYDA KAYA
59HİLMİ ŞAHİN161İBRAHİM KAYA
60HÜSEYİN DEMİR162İLAYDA ALBAK
61İLAYDA AK163MELİH ONAT
62İLAYDA ÇİLMELİ164MUHAMMED ALİ SAĞALTIC
63İLKAY TUNA165MUSTAFA ELMAS
64İSHAK BOZKURT166NESİBE UYSAL
65KEREM ÜLKER167ÖMER FARUK ELALDILAR
66M. KILIÇARSLAN GÖZELLE168SERDAR GÖZÜBÜYÜK
67MEDİA KÍYAK169ŞEBNEM YORULMAZ 
68MEHMET BATUHAN YILDIRIM170TUNAHAN KILINÇ
69MEHMET BİLAL ÇELİK171YAFA ABDULCABBAR
70MEHMET DOĞAN172YUNUS EMRE DEVECİ
71MEHMET EKTİ173ZAHİDE BEYZA PALA
72MEHMET SAFA ÇİÇEK174ZELİHA SENA KARATAŞ
73MEHMET SEFA UZUNOĞLU175ZEYNEP ECEN ALTAŞ
74MEHTAP BAĞLAN176ÖMER FARUK ALTAŞ
75MELİKE KÜÇÜKSAYGIN177ADI SOYADI 
76MELİS MUTLUÇ178ALİF FIRAT ÜNER
77MUHAMMED BAHADDİN ATEŞ179AYBARS KUŞÇU
78MUHAMMED FURKAN MIZRAK180AYŞE BETÜL ÖZER 
79MUHAMMED KAYRA YAŞAR181AZAD ESİN
80MUHAMMED YILDIRIM182BETÜL CEYDA YENİLMEZ
81MUHAMMET FURKAN AĞIR183BETÜL UÇAN 
82MUHAMMET FURKAN YILDIZ184ÇİĞDEM KANCAK 
83MUHAMMET YUSUF KOÇAK185DERVİŞ ALİ ÇİRİŞ 
84MUSTAFA EMİR GAZİOĞLU186DUYGU ÇELİK
85MUSTAFA KEREM ERTEN187ELİF CANLI 
86NEFİSE GEÇER188ELİF NUR GÜNER
87NEHİR UYSAK189EMİRCAN GÖBEK
88NESLİHAN KABUKÇU190ERAY ÖZ
89NİHAL CEREN BAYAR191FATMA KOLUNSAĞ 
90NUMAN GÜNTEKİN192FURKAN KUVVETLİ
91NURAHSEN GÜRHAN193GÖKÇE GEDİK 
92OĞUZHAN ALTINIŞIK194HALİT YILMAZ
93OKAN DİLEKLİ195MİSLİNA BAYSAL 
94OLCAR AYDIN196MUHAMMET MUSTAFA ENES BEYLER
95ÖMER ALİ İLHAN197NUMAN BOĞA 
96ÖMER ALTÍN198OSMAN LEVENT
97ÖMER FARUK ALTINER199ÖMER ÇAVDAR
98ÖMER FARUK TOLUN200RAMAZAN KOLAY 
99ÖZGE NUR SÖNMEZ 201SEMANUR UMAN 
100ÖZGÜR CAN KÍLÍNÇ202SEVGİ NEŞE NUR EKMENCİ 
101ÖZNUR ÇAM203SILA KÖSE
102RABİA ATASOY204SILA TUNCEL 
  205ŞİLAN KORKUT
  206ÜMİT EMRE BİÇEN 

 

TARAFLAR

1 – ADI/UNVANI: CERRAHPAŞA TÍP FAKÜLTESİ VAKFÍ

ADRES: CERREHPAŞA MAHALLESİ KOCAMUSTAFAPAŞA CADDESİ ERTEK APARTMANÍ KAT:1 DAİRE 3 FATİHH/İSTANBUL

EPOSTA: ctvakif@istanbul.edu.tr

TEL: 0212 589 42 92

FAKS: 0212 529 96 66

 

2 – Bağışçı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı’na bağış yapan gerçek veya tüzel kişi

3.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden sitemizi ziyaret edip bağış yaptığınız takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

4.Bağışçılar, yapacakları bağış ile bağış ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 

  CAYMA HAKKI:

5.Bağışçı; bağışladığı günden itibaren 7(yedi) gün içerisinde, VAKFIMIZA aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin bağışı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

6.VAKFIMIZIN CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ADI/UNVANI: CERRAHPAŞA TÍP FAKÜLTESİ VAKFÍ

ADRES: CERREHPAŞA MAHALLESİ KOCAMUSTAFAPAŞA CADDESİ ERTEK APARTMANÍ KAT:1 DAİRE 3 FATİHH/İSTANBUL

EPOSTA: ctvakif@istanbul.edu.tr

TEL: 0212 589 42 92

FAKS: 0212 529 96 66

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

7.Bağışçı, Yapılacak yardım hizmetleri için, bu 7 (yedi) günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, bağışçının onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

8.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Vakfımıza aittir.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

9. Bağışçı yaptığı bağışı 7 (yedi) gün içinde tarafımıza bildirdiği takdirde, yaptığı bağış miktarınca, tarafımıza yaptığı ödeme yöntemi ile geri iade edilecektir.

İptal ve İade Koşullarına Dair Yasal Bilgilendirme

10. Bağışçılar, bağışı yaptıkları tarihten itibaren 30 gün içinde yapılan bağışın iptal ve iade edilmesini talep edebilirler. Bağışçılar, iptal talebi için aşağıda yer alan iletişim bilgilerimizden bizimle iletişim kurabilirler. İptal ve iade işlemine dair gerektiği durumlarda yazılı bilgilendirme istenebilir. İptal talebine dair onay bilgisinin verilmesinin ardından işlem başlatılır. Kredi kartı ile online yapılan bağışlarda iptal, ilgili banka tarafından kullanıcının kredi kartına bankanın prosedürlerine uygun olarak yapılır. Süre konusunda Vakfımızın herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır.

11. Kredi kartı ile yapılan düzenli bağışlar, kredi kartından çekim tarihinden en az 7 gün önce bildirildiği takdirde iptal edilerek, çekim işlemleri durdurulur. Düzenli bağışlar Vakfımızla her hangi bir kanaldan bağlantıya geçilerek iptal edilebilir.

12. Her türlü soru ve sorun için bağışçılar aşağıda yer alan iletişim bilgilerimizden bizimle irtibat kurabilirler. Talepler iş günlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında işleme alınabilir. İptal ve iade işlemi, bağışı yapan kişi tarafından talep edilmelidir. Vakfımız iptal ve iade koşullarında gerektiğinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler site üzerinde düzeltildiği andan itibaren geçerli olacaktır.

13. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı olarak dayanışma ve paylaşımın tüm sorunları aşmak için temel değerler olduğuna inanıyoruz. Dert ettiğimiz benzer konulardan dolayı yollarımızın kesiştiği tüm maddi- manevi destekçilerimizle karşılıklı saygı ve açıklık temelinde iletişimimizi oluşturuyoruz. Temel Vakıf değerlerimizin yanı sıra internet sitemizde yer alan ve Türkiye’deki STK’ların pek çoğunun birlikte benimsediği Bağışçı Hakları Beyannamesi’nin de imzacısıyız.

Soru, sorun ya da görüşleriniz için her zaman iletişim bilgilerimizden bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

BAĞIŞ İADE KOŞULLARI

14. Bağışçı, www.cerrahpasatipfakültesivakfi.org.tr  internet sitesi üzerinden bankanın sağladığı sanal pos hizmetini kullanmak suretiyle dilediği miktarda bağış yapabilecektir.

15. Bağışçı Borçlar Kanunun 295. ve ilgili diğer maddelerindeki geri almaya ilişkin şartlar oluşmuş olması halinde, bağış yaptıktan sonra yedi gün içerisinde (7 günü geçen işlemlerin iptal ya da iadesi yapılamaz.) yaptığı bağış işleminden dönerek yaptığı bağışın iadesini istediği takdirde bu hususa ilişkin bildirimini, iadesini istediği söz konusu bağışı açık ve anlaşılır bir şekilde (tarih, bağış miktarı, isim ve diğer bilgileri) belirterek durum öncelikli olarak ctvakif@istanbul.edu.tr mail adresine iletilmelidir .Ayrıca istem halinde ilgili bilgileri içeren belgeler derneğe ait ctvakif@istanbul.edu.tr adresine posta yolu ile gönderilmelidir. Dernek tarafından belirtilen koşullar sağlandığı takdirde iade kabul edilir, tazmini de bağışçının kredi kartına/hesabına veya ayrıca belirtmiş olduğu hesap bilgisine yapılır. İade edilecek meblağın geri gönderim bedeli Bağışçı tarafından karşılanır.

16. Ürün iadeleri ile ilgili işlemlerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun ile belirlenen hak ve sorumluluklar bağışçı ve dernek tarafından yerine getirilir. Bağış iadesi işleminden kaynaklanan ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri/İcra Daireleri yetkilidir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı, internet sitesi cerrahpasatipfakultesivakfi.org.tr (“Site”) vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

KULLANICI BİLGİLERİNİN KORUNMASI VE GÜVENLİK

Site’den yalnızca üyelik oluşturulması, üyelik bilgilerinin güncellenmesi, vakıf faaliyetlerinin desteklenmesi, etkinlik başvurusu, burs başvurusu ve bağış amaçlı bilgi girişi yapılmaktadır. Site kullanıcılarının (“Kullanıcı”) Site’de yukarıda belirtilen amaçlarla girmiş oldukları bilgiler diğer Kullanıcılar tarafından görüntülenemez.

Site’den girilen bilgilerin güvenliği açısından sistem ve internet altyapısı güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Kullanıcıların bizimle paylaştığı bilgilere izinsiz erişim, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı personeli de dahil olmak üzere kısıtlanmıştır.

Site üzerinden, üçüncü taraf internet sitelerine bağlantı verilmektedir. Gizlilik Politikamız’da yer alan taahhütlerimiz sadece Site bakımından geçerlidir ve diğer üçüncü taraf internet sitelerini kapsamamaktadır. Site’den link ile gidilecek diğer internet sitelerinin kullanımı bakımından o sitelere ait gizlilik güvenceleri ve kullanım şartları geçerli olacaktır. Site’den reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer internet sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı sorumlu değildir.

Site’de yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı’na aittir veya ilgili izinler alınmıştır. Site’nin içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları saklıdır.

ÇEREZ POLİTİKASI

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu Çerez Politikası’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan Site’nin işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı olarak, Site’de kullanmakta olduğumuz çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Site’ye yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla, Gizlilik Politikası’nın hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Gizlilik Politikası’nda gerçekleştirdiğimiz her türlü değişiklik veya güncelleme Site’de yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI

Site’de çerezlerin kullanılmasına ilişkin başlıca amaçlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

Kanun’un 5’inci ve 8’inci maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte olan İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı’nın meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, tedarikçilerimizle, iş ve çözüm ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir.

SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Aşağıda Sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz Site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

ZORUNLU ÇEREZLER

Belli çerezlerin kullanımı Sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin Sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, Sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

İŞLEVSELLİK VE TERCİH ÇEREZLERİ

Bu çerezler sizlerin Site üzerindeki tercihlerinizi ve seçimlerinizi hatırlayarak Sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin Sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar.

PERFORMANS VE ANALİZ ÇEREZLERİ

Bu çerezler sayesinde Sitemizi kullanımınızı ve Sitemizin performansınızı analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, Sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

ÇEREZLERE İLİŞKİN TERCİHLERİN KONTROLÜ

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie- settings-on-browser
Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies
Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

PERFORMANS VE ANALİZ ÇEREZLERİ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,

[cerrahpasatipfakultesivakfi.org.tr ]

adresinden ulaşabileceğiniz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.