Bağış Çeşitleri

Genel Bilgi Vakfımıza Resmi Senedimizin 14. maddesi çerçevesinde Menkul-Gayrimenkul maddi değeri olan haklar, Hisse Senetleri–Tahvil vs. bağışlanabilir. Bu bağışlar; Şartsız veya şartlı olarak yapılır. İlgili maddenin hükümleri doğrultusunda hareket edilerek Resmi Senedimizin 4. maddesinde yazılı amaçlarını gerçekleştirmede hassasiyetle değerlendirilir.  
Gayrimenkul Bağışları Vakfımızın Gayrimenkulleri 01.01.2012 tarihi itibariyle; 1- 27.05.1982 tarihinde bağışçı Adil MERTOĞLU tarafından bağışlanan Kumrulu Sokak No: 6 Cihangir-Taksim/İstanbul adresinde bulunan 40m² üzerinde 3 katlı yığma ev, bağışçının 2008 Temmuz ayında vefatı üzerine intifa hakkı da Vakfımıza geçmiştir. Birer oda ve mutfaktan oluşan bina zemin ve 3 kat olup, hepsinde kiracı vardır. 2- 20.09.1984 tarihinde bağışçı Müeyyet ÖZKÖK tarafından bağışlanan Kartaltepe Mah. Şükrü Kanatlı Sok. Tonja Apt. D: 9 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan 70m² daire de kiradadır. 3- 2005 yılında bağışçı Hikmet USAK tarafından Vakfımıza bağış olarak intikal eden İş Hanındaki hissemiz, gerekli yasal işlemler sonucunda 28.02.2006 tarihinde; Kasımpaşa Camii Kebir Dörtkuyu Cad. Üçler İş Hanı 5 odalı ikinci kat ve pasaj girişi 1 dükkan Vakfımıza devredilmiştir. 2011 yılı itibari ile hepsinde kiracı mevcuttur.
 
Nakdi Bağışlar Ayni/Şartlı/Şartsız Bağışlar Şartlı Bağışlar: Belli bir işin yapılması veya ileriye dönük harcamalar için yapılan bağışlar. Şartsız Bağışlar: Vakfın amacına veya özvarlığına katkı yapacak bağışlar. Ayni Bağışlar: Bir departman veya isim belirtilmeden fakülte hizmetlerinde kullanılması için verilen cihaz-mefruşat-araç-gereç-medikal veya benzeri malzemeler. Yapılan her türlü ayni ve nakdi bağış T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş ve ilgili mahkemece onanmış Resmi Senedimizin 18. maddesinin b şıkkında belirtilen; “Hiçbir hizmete dayanmadan yapılan şartlı ve şartsız bağışlar” hükmüne bağlı olarak doğrudan Vakıf banka hesabına veya Vakıf Merkezi muhasebe departmanına yapılmaktadır. Nakdi ve ayni bağış tutarları; Yönetim Kurulu kararı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınan numaraları kayıtlı 3 nüshalı kendinden kopyalı bağış makbuzlarına yazılır ve bir nüshası bağışçıya verilir. Bağışların (gelirlerin) tamamı aynı gün bankaya yatırılır. Vakıf merkezinde vezne yoktur. İş Bankası vezne olarak kullanılır ki bu durum gelen gelirin ve yapılan her türlü ödemenin takibini geriye dönük ve sağlıklı olarak yapılabilme imkânını vermektedir. Örneğin şartlı bağışlarla son yıllarda fakülte binalarının güçlendirilmesinden dolayı fiziki yapıları bozulan Hematoloji-Onkoloji-Nefroloji ile Gastroonkoloji, Kalp-Damar Cerrahisi ve Enfeksiyon’un bir bölümü çağdaş şekilde dizayn edilerek kısa sürede hastalara hizmet vermesi sağlanmıştır.
 

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ VAKFI 

BANKA HESAP IBAN NUMARALARI

QNB FİNANS BANKASI                 
TR27 0011 1000 0000 0085 3616 71  TL         
TR19 0011 1000 0000 0085 3775 29 EURO         
TR63 0011 1000 0000 0085 3617 99 DOLAR

HALK BANKASI BEYAZIT ŞUBESİ                
TR 14 0001 2001 5300 0016 1000 17 TL
TR 02 0001 2009 8200 0016 3410 53   TL    
TR38 0001 2001 5300 0058 1000 03 EURO         
TR65 0001 2001 5300 0058 1000 02/1530-58100002 DOLAR