Burs Yönetmeliği

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ MADDE
1- BURSUN GAYESİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Resmi Senedi amaçları doğrultusunda muhtaç, çalışkan, kabiliyetli Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde lisans, master ve doktora eğitimi yapanlara burs verilir.
MADDE 2- GENEL KAİDELER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı bursları karşılıksızdır.Yönetim Kurulu tarafından Vakıf gelirlerinden ayrılacak miktar ile Vakfa yapılacak burs taahütlerinden istifade ederek bur verilir.Vakıf Yönetim Kurulu, her yıl burs vereceği kişi sayısı ile vereceği Türk Lirasını tespit ederek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dahilin de duyurur.Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde eğitim gören yabancı ülkelere doktora, araştırma yapmak için gidenlere verilecek burslardan Türkiye’ye dönme garantisi istenir.
MADDE 3- BURSUN KAPSAMI Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde öğrenim gören lisans öğrencilerine,Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde öğrenim gören Yurtiçi ve Yurtdışında tıp alanını kapsayan Doktora, ihtisas, master gibi çalışmalar yapanlara.
MADDE 4- BURSUN MÜDDETİ Lisans eğitimi yapanlara 8 aylık olmak üzere 1 yıl için geçerlidir.Doktora bilimsel araştırma ve çalışma bursları asgari 3 ay ve azami 6 ayda bir çalışmaların neticeleri bir raporla alındıktan sonra bu müddetler tekrarlanabilir.
MADDE 5- BURSUN MİKTARI Burslar her ay veya 3 aylık birden ödenir.Burs miktarlarını Vakıf Yönetim Kurulunca her yıl yeniden tespit edilir.
MADDE 6- BURSUN ŞEKLİ Burslar karşılıksız olarak, Vakıf Yönetim Kurulunca veya belirlediği Yönetim Kurulu Üyesinin, Vakfın gayesine ve aradığı şartlara uygun gördüklerine verilir.
MADDE 7- BURSUN DUYURULMASI Her yıl Ekim ve Kasım aylarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne, burs verilecek kişi adedi ile tutarını bir yazı ile bildirir.Kontenjan dolmadığı takdirde Fakültenin belli yerlerine Vakıf Yönetimince ilan asılır.
MADDE 8- BURS VERİLECEK ÖĞRENCİYİ SEÇME ESASLARI Üniversiteye yeni girenlerden o yıla ait giriş puanının yüksek olması.Ara sınıflarda ise takıntılı ders durumu olmaması ve not ortalamasının %65’in altında bulunmaması1 adet fotoğrafla birlikte burs müracaat formunu doldurup imzalayanlar bunları Vakıf Müdürlüğüne verirler.Burs almaya hak kazananlar Vakıf Yönetim Kurulu veya görevlendirdiği üye tarafından Vakıf Müdürlüğü’ne bildirilir.Müracaat edip burs alamayanlar hiçbir hak iddia edemezler ancak daha sonraki dönemlerde tekrar müracaat edebilirler.
MADDE 9- BURSUN DEVAMI VE KESİLMESİ Sağlık durumu haricinde herhangi bir sebeple sınıfta kalan, öğretimine ara veren veya bırakan öğrencinin bursu otomatikman kesilir. Bu durumda öğrenci herhangi bir hak talebinde bulunamaz.Sağlık durumunda öğrenimini aksatanların durumuna raporlarına istinaden Vakıf Yönetimi karar verir.
MADDE 10- MÜRACAAT Vakıf Yönetim Merkezinde burs istek formu doldurularak Müdürlüğe verilir. Bu form 5 kişiden oluşan Öğretim Üyelerinin tarafından incelenir ve gerektiğinde öğrenci mülakatlarına çağırılarak değerlendirme yapılır. Bursiyer sayısı Vakfın maddi gücüne göre her yıl komisyon tarafından belirlenir.