Gizlilik ve Cerez Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı, internet sitesi cerrahpasatipfakultesivakfi.org.tr (“Site”) vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

KULLANICI BİLGİLERİNİN KORUNMASI VE GÜVENLİK

Site’den yalnızca üyelik oluşturulması, üyelik bilgilerinin güncellenmesi, vakıf faaliyetlerinin desteklenmesi, etkinlik başvurusu, burs başvurusu ve bağış amaçlı bilgi girişi yapılmaktadır. Site kullanıcılarının (“Kullanıcı”) Site’de yukarıda belirtilen amaçlarla girmiş oldukları bilgiler diğer Kullanıcılar tarafından görüntülenemez.

Site’den girilen bilgilerin güvenliği açısından sistem ve internet altyapısı güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Kullanıcıların bizimle paylaştığı bilgilere izinsiz erişim, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı personeli de dahil olmak üzere kısıtlanmıştır.

Site üzerinden, üçüncü taraf internet sitelerine bağlantı verilmektedir. Gizlilik Politikamız’da yer alan taahhütlerimiz sadece Site bakımından geçerlidir ve diğer üçüncü taraf internet sitelerini kapsamamaktadır. Site’den link ile gidilecek diğer internet sitelerinin kullanımı bakımından o sitelere ait gizlilik güvenceleri ve kullanım şartları geçerli olacaktır. Site’den reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer internet sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı sorumlu değildir.

Site’de yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı’na aittir veya ilgili izinler alınmıştır. Site’nin içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları saklıdır.

ÇEREZ POLİTİKASI

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu Çerez Politikası’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan Site’nin işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı olarak, Site’de kullanmakta olduğumuz çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Site’ye yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla, Gizlilik Politikası’nın hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Gizlilik Politikası’nda gerçekleştirdiğimiz her türlü değişiklik veya güncelleme Site’de yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI

Site’de çerezlerin kullanılmasına ilişkin başlıca amaçlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

Kanun’un 5’inci ve 8’inci maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte olan İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı’nın meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, tedarikçilerimizle, iş ve çözüm ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir.

SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Aşağıda Sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz Site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

ZORUNLU ÇEREZLER

Belli çerezlerin kullanımı Sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin Sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, Sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

İŞLEVSELLİK VE TERCİH ÇEREZLERİ

Bu çerezler sizlerin Site üzerindeki tercihlerinizi ve seçimlerinizi hatırlayarak Sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin Sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar.

PERFORMANS VE ANALİZ ÇEREZLERİ

Bu çerezler sayesinde Sitemizi kullanımınızı ve Sitemizin performansınızı analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, Sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

ÇEREZLERE İLİŞKİN TERCİHLERİN KONTROLÜ

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie- settings-on-browser
Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies
Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

PERFORMANS VE ANALİZ ÇEREZLERİ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,

[cerrahpasatipfakultesivakfi.org.tr ]

adresinden ulaşabileceğiniz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.