Makaleler

Kitaplar

No Yayın Adı Yayın Yazarları
1 Resimler Otopsi Tekniği Prof. Dr. Talia Baliaykan
2 Tıp Etiği
3 Jinekolojik Cerrahi Atlası Prof. Dr. Aykut Kazancıgil, Prof. Dr. Rıza Onarır,  Prof. Dr. Oktay Saydam
4 Tıp Dallarındaki İlerlemenin Dalları Editör: Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat
5 Aşı Bilgisi Düzenleyen: Prof. Dr. Şükran Yalçındağ
6 Cerrahpaşa Tıp Fak. Mensupları Makaleler Bibliyografyası Hazırlayan: Aysel Polatoğlu
7 Temel Cerrahi Bilgiler Doç. Dr. Mehmet Sakaoğlu
8 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD'nın Türk Tıbbına Hizmeti Prof. Dr. Ayhan Yücel-Prof. Dr. Sinan Emre, Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, Prof. Dr. Kemal Altaş, Doç. Dr. Mustafa Samastı, Doç. Dr. Müzeyyen Mamal Torun
9 Öğrenci İçin Kısa Ortopedi Prof. Dr. Nişan Nişan
10 Pediatrik-Endokrinoloji Prof. Dr. Sezer Hatemi
11 Tiroit, Paratiroid, Meme ve Sürrenal Cerrahisi Prof. Dr. Ateş Özyeğin
12 Türkiye'de Bazı Bulaşıcı Hastalıklar  Prof. Dr. Ayhan Yücel, Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, Prof. Dr. Hilmi Erginöz, Yrd. Doç. Dr. Selçuk Köksal, Prof. Dr. Suat Vural, Prof. Dr. Kemal Altaş, Biyolog Erdal Polat, Doç. Dr. Mustafa Samastı, Yrd. Doç. Dr. Recep Öztürk
13 İstanbul'da Köpek-Kedi, Fare ve Böcek Sorunu Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat, Prof. Dr. Hilmi Erginöz, Prof. Dr. Ayhan Yücel, Doç. Dr. Müzeyyen Mamal Torun, Yrd. Doç. Dr. Behzat Çalışır, Doç. Dr. Mustafa Samastı, Prof. Dr. Kemal Altaş
14 Bit ve İnsan Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat, Doç. Dr. Mustafa Samastı, Prof. Dr. Ayhan Yücel, Prof. Dr. Hilmi Erginöz, Yrd. Doç. Dr. Behzat Çalışır, Prof. Dr. Kemal Altaş
15 Unat'ın Tıp Parazitoloji Prof. Dr. Kadri Unat, Prof. Dr. Ayhan Yücel, Prof. Dr. Kemal Altaş, Doç. Dr. Mustafa Samastı
16 Hocaların Hocası Yayını Hazırlayan: Prof. Dr. Kemal Altaş
17 Tıp Tarihi Araştırmalarının Son 30 Yılda (1973-2002) Yönelişleri ve Bir Bibliyografya Denemesi Doç. Dr. Zuhal Özaydın, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi
18 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tez Kataloğu Hazırlayan: Armağan İmamoğlu
19 1980-2010 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adresli Bilimsel Yayınlar Hazırlayan: Armağan İmamoğlu

Dergiler

1970 yılında ilk sayısı çıkan TIP DERGİSİ CERRAHPAŞA JOURNAL OF MEDICINE'nin çıktığı her sayısının finansmanı Vakfımız tarafından karşılanmıştır.
Vakfımız bunun yanında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Bilim ve Anabilim Dallarının çıkardıkları dergileri de maddi imkanları nispetinde zaman zaman desteklemektedir.

Duyurular

Ramazan Bayramı Mesajı

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı hoşgörü, sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Birl....