cerrahpasatipfakultesivakfi
 
DENETİM KURULU RAPORU
 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı

Mütevelli Heyet Başkanlığı'na,

KONU : 2018 Yılı Denetim Raporu.

               Deneticisi bulunduğumuz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfının defter ve gelir gider belgeleri üzerinde 2019 Ocak ayında yapmış olduğumuz 2018 Yılına ait denetim neticesinde,

               I- Muhasebe Kayıtları Üzerinde Yapılan İnceleme:

                Vakıf gerekli yevmiye, büyük defter ve envanter defterlerinin açılışlarının yasal süresinde notere tasdik ettirilerek, işlemlerin muhasebe tekniğine uygun olarak bilgisayar ile yürütüldüğü görülmüştür. Ödemeler banka kanalı ile yapıldığın dan kasa defteri tutulmamış ayrıca işlemlerin yürütülmesi için gerekli görülen belgeler hazırlanıp dosyalanmış ve Yönetim Kurulu Karar Defteri ile yardımcı defterler tutulmuştur. 2018 yılı içersin de Yönetim Kurulu 22 toplantı yapmış olup alınan kararların uygulandığı görülmüştür.

               II- Gelir gider hesabı ile bilançoların incelenmesi     :

              Vakıfın 2018 yılı faaliyetlerini gösteren Bilanço, Gelir tabloları Maliye Bakanlığı’nca tespit edilen örneklere göre hazırlanmıştır.

Vakfın 2018   Yılı Gelirleri                                             T u t a r ı         TL:

1- Kira Gelirleri                                                                                97.041,64-

2- Faiz Gelirleri                                                                                75.286,10-

3- Bağış Gelirleri                                                                         2.111.058,00-

4- Diğer Gelirler                                                                                402,86-                                  

                                             TOPLAM                                     2.283.788,60-

Vakfın 2018 Yılı Giderleri :                                                                    T u t a r ı           TL

1- Yönetim ve İdame Giderleri                                                                              387.977,95-

2- Amaca Yönelik Faaliyet Giderleri                                                                 2.128.056,47-

                                                           TOPLAM                                                  2.516.034,42-

                        Vakfın kesin bütçesinde görüldüğü gibi 232.245,82 TL Gider fazlası ile kapatmıştır. Bu gider fazlasının tamamı Yönetim ve İdame giderlerinden elde edilen tasarruf dan sağlandığı görülmüştür. Vakfın Resmi Senedinde ve yasa da bu gelirin 2/3’ü olan %66 ünü Vakfın amaçlarına, 1/3 ü olan %34 sının Vakfın Yönetim ve İdame giderlerine harcanacağı belirtilmiş, 2018 yılında Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde gelirin %93,18’ünü Vakfın amaçlarına, %16,99’sinin Yönetim ve İdame giderlerine harcandığı, Yönetim ve idame giderlerinden yapılan tasarrufun Amaca yönelik giderlere ilaveten harcandığı görülmüştür.

                        Vakfın 2018 yılı sonu Banka bakiyesi 420.928,77 liradır.  

           Sonuç ve Kanaatimiz :

                        Yaptığımız denetim sonucunda, Vakfın 2018 yılı hesaplarının bilgisayarla düzenli bir şekilde yürütüldüğü, kayıtların mevzuata uygun olarak tutulduğu, evrakların düzenli bir şekilde muhafaza edildiği görülmüştür. Başta Vakfın Yönetim Kurulu ve Yönetim Merkezi çalışanları ile Vakfa maddi ve manevi hizmette bulunan herkese teşekkür eder başarılar dileriz.

                              Doç. Dr. Sait SAĞER                          Prof. Dr. M.Koray GÜMÜŞTAŞ           

                                         Üye                                                       Üye

                                                             

                                                           Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ 

                                                                        Başkan

 

© Copright 2020 cerrahpasatipfakultesivakfi.org.tr
Her Hakkı Saklıdır.

Ana Sayfa   Vakıf Hakkında   Hizmet ve Etkinliklerimiz   Mali Raporlar   Burslar
Vakıf Hakkında Genel Bilgi Eğitim ve Sağlık Mali Müşavir Raporu Başvuru ve Değerlendirme
Hizmet ve Etkinliklerimiz Vakfımız Tarihçesi Hizmetlerimiz Denetim Kurulu Raporu Burs Yönetmeliği
Projelerimiz Resmi Senet Diğer Faaliyetlerimiz Teftiş Raporu Burs Listesi
Mali Raporlar Vakıf Kurucuları     Burs Veren Öğretim Üyeleri
Burslar Mütevelli Heyeti      
Bağış Çeşitleri Yönetim Kurulu      
Eserlerimiz Denetim Kurulu      
Ödüller Kuruluştan Bugüne YK Üyeleri      
İletişim Vakıf Çalışanları      
 
 
 
Yukarı link