Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyeti
Vakfın en yüksek karar organı Mütevelliler kuruludur.
Mütevelliler Kuruluna dahil kurucuların ve özel kişilerin görevleri istifa etmedikçe veya görevlerini yapmaya mani sıhhi bir durumları olmadığı takdirde hayatları süresince, Rektör ve Dekan görevleri süresince, Fakülte içi kürsüler ile okul ve Enstitülerden seçilen üyelerin görevleri 3 yıl devam eder
Üyelikleri aynı dönem içindeki normal ve olağanüstü toplantılar için geçerlidir. Gelecek dönem için tekrar seçilmeleri mümkündür. Vakfın talebine rağmen gelecek dönem için yerlerine yenilerinin seçilmesi bildirilmemişse Yönetim Kurulu evvelki üyeleri davet edebilir. Dönem içindeki boşalmalarda üyenin seçildiği kürsü, okul ve Enstitüce yeni bir üye seçilir.
Toplantı ve Görev
Mütevelliler Kurulu Vakıf hesap yılının ilk iki ayı zarfında Yönetim Kurulunun daveti ile normal olarak toplanır. Yönetim ve denetleme kurulları yıl içinde gerekli gördükleri hallerde, Mütevelliler Kurulunu, Olağanüstü Toplantıya davet edebilirler Mütevelliler Kurulu Gündemleri, Yönetim Kurulunca hazırlanır. Normal toplantıların gündeminde, geçen yıldaki çalışmaların sonuçlarını belirten Yönetim ve Denetleme Kurulları raporları ile kesin hesabı ve ertesi yıl bütçesi hakkında Yönetim Kurulu teklifi yer alır. Mütevelliler Kurulu üye mevcudunun yarıdan fazlası ile toplanır. Ve Resmi Senette başkaca nisap belirtilmeyen hallerde çoğunlukla karar alır. İlk çağrıda nisap sağlanamazsa toplantı en az bir hafta sonraya ertelenir ve üyelere taahhütlü mektupla veya imzaları alınarak bildirilir. İkinci toplantı katılan üyelerle yapılır.
Fakülte Dekanı Mütevelliler Kurulunun tabi başkanıdır. Mütevelliler Kurulunun Başkanı Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Aşağıdaki Hususlar Mütevelliler Kurulu Kararı ile Çözümlenir
a) Resmi Senedin 5/e maddesi gereğince Vakfa bağlı tesisler kurulması
b) 5/h maddesi uyarınca düzenlenecek yarışma ve ödüller
c) 5/k maddesi uyarınca diğer kuruluşlarla yapılacak iş birliği
Mütevelliler Kurulu toplantılarına bir müşahit göndermek üzere teftiş makamına zamanında bildirilir.
Toplantı tutanaklarında ve yıllık rapor ve hesaplardan birer suret gönderilir.
 

                   2021 -2023 YILI MÜTEVELLİLER HEYETİ  LİSTESİ

1ACİL TIP A.B.D.DR.ÖĞR. ÜYESİ AFŞIN İPEKÇİ
2ADLİ TIP ANABİLİM DALIDOÇ.DR. BEYTULLAH KARADAYI
3AİLE HEKİMLİĞİ A.B.D.PROF.DR. NURVER TURFANER SİPAHİOĞLU
4ANATOMİ ANABİLİM DALIPROF.DR. ALİ İHSAN SOYLUOĞLU
5ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON A.B.D.PROF.DR. FATİŞ ALTINDAŞ
6BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ A.B.D.PROF.DR. M. ONUR ULU
7BİYOFİZİK ANABİLİM DALIPROF.DR.A. MELTEM ERCAN
8BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM A.B.D.Doç.Dr. Murat KİRİŞÇİ
9ÇOCUK CERRAHİSİ A.B.D.DOÇ.DR.ŞENOL EMRE
10ÇOCUK ERGEN RUH SAĞLIĞI A.B.D.PROF.DR. BURAK DOĞANGÜN
11ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. A.B.D.PROF.DR.ÖZGÜR KASAPÇOPUR
12DERİ VE ZÜHREVİ HAST. A.B.D.DOÇ.DR. ZEKAYİ KUTLUBAY
13ENFEKSİYON HAST. A.B.D.ÖĞR.GÖR. DR. RIDVAN KARA ALİ
14FİZİK TEDAVİ VE REANİMASYON HAST. A.B.D.PROF.DR. Z. ÜLKÜ AKARIRMAK
15FİZYOLOJİ A.BDPROF.DR. H. OKTAY SEYMEN
16GENEL CERRAHİ A.B.D.PROF.DR. MEHMET FAİK ÖZÇELİK
17GÖĞÜS CERRAHİSİ A.B.D.PROF.DR. M. KAMİL KAYNAK
18GÖĞÜS HASTALIKLARI A.B.D.PROF.DR. GÜNAY AYDIN
19GÖZ HASTALIKLARI A.B.D.PROF.DR. OSMAN ŞEVKİ ARSLAN
20HALK SAĞLIĞI A.B.D.DR.ÖĞR.ÜYESİ S.SELÇUK KÖKSAL
21HİSTOLOJİ VE EMBİYOLOJİ A.B.D.DOÇ.DR. GAMZE TANRIVERDİ
22İÇ HASTALIKLARI A.B.D.PROF.DR. ŞENİZ ÖNGÖREN
23K.B.B. A.B.DPROF.DR.HASAN AHMET ÖZDOĞAN
24KALP DAMAR CERRAHİSİ A.B.D.DOÇ.DR. OZAN ONUR BALKANAY
25KADIN HAST. VE DOĞUM. A.B.D.PROF.DR. ALİ BENİAN
26KARDİYOLOJİ A.BD.DOÇ.DR. BURÇAK KILIÇKIRAN AVCI
27NÖROLOJİ A.B.D.PROF.DR. A. VEYSİ DEMİRBİLEK
28NÜKLEER TIP A.B.D.DOÇ.DR. SAİT SAĞER
29ORTOPEDİ VE TRAV. A.B.D.DOÇ.DR.HÜSEYİN BOTANLIOĞLU
30PLASTİK CERRAHİ A.B.D.DOÇ.DR. SEMİH BAĞHAKİ
31RADYASYON ONK. A.B.D.UZM.DR. ŞEFİKA ARZU ERGEN
32RADYOLOJİ A.B.D.PROF.DR.İBRAHİM ADALETLİ
33RUH SAĞLIĞI VE HAST. A.B.D.DOÇ.DR. ŞENOL TURAN
34TIBBİ BİOKİMYA A.B.D.PROF.DR. DİLDAR KONUKOĞLU
35TIBBİ BİYOLOJİ A.B.D.PROF.DR. AYHAN DEVİREN
36TIBBİ FARMAKOLOJİ A.B.D.PROF.DR.ÖNER SÜZER
37TIBBİ GENETİK A.B.D.DR.ÖĞR.ÜYESİ AYSEL KALAYCI YİĞİN
38TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.B.D.PROF.DR. GÖKHAN AYGÜN
39TIBBİ PATOLOJİ A.B.D.DOÇ.DR. ÖVGÜ AYDIN
40TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALIDOÇ.DR. ÖZLEM SERPİL ÇAKMAKKAYA
41TIP TARİHİ VE ETİK A.B.D.ÖĞR.GRV. DR. AHMET ÖZDİNÇ
42ÜROLOJİ A.B.D.PROF.DR. BÜLENT ÖNAL