Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Muhasip, Veznedar ve 4 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Vakfın amacına uygun çalışmaları düzenlemek ve yönetmekle görevli olup, Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu Mütevelliler Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından 3yıl için Başkan dışında seçilen 8 üye ile birlikte 9 üyeden oluşur. Ayrıca dönem içindeki boşalmaları aldıkları oy sırasıyla doldurmak üzere 3 yedek üye de seçilir.

 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1.Prof. Dr. Mustafa Sait GÖNENBaşkan 
2.Prof. Dr. Gökhan AYGÜNBaşkan Yardımcısı 
3.Prof. Dr. Ülkü AKARIRMAKGenel Sekreter 
4.Prof. Dr. Oktay SEYMENMuhasip Üye 
5.Prof. Dr. Burak DOĞANGÜNVeznedar Üye 
6.Prof. Dr. Erol DÜRENKurucu Üye 
7.Doç. Dr. Gamze TANRIVERDİÜye 
8.Doç. Dr. Ozan Onur BALKANAYÜye 
9.Öğr. Grv. Dr. Rıdvan KARAALİÜye